OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 18.05.2022 07:24:48 

Vitajte na stránke brindza-genealogy.wbl.sk v sekcii Zaujímavé linky

Online genealogicko-heraldické knižnice:

Heraldická a genealogická knižnica prevažne českej proveniencie: http://historie.hranet.cz/heraldika/

Rodopisná revue on-line: http://rodopisna-revue-online.tode.cz/

Online databáza kníh: http://archive.org/

Obsah maďarského genealogicko-heraldického časopisu Turul za roky 1951 - 2012: http://www.matarka.hu/szam_list.php?fsz=71

Online publikácie Maďarského krajinského archívu: http://mol.arcanum.hu/digilib/opt/a101002.htm?v=pdf&a=start

 

Genealogické a heraldické spoločnosti:

Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť: http://www.genealogy-heraldry.sk/slo/slovak.htm

Česká genealogická  a heraldická společnost v Prahe: http://www.genealogie.cz/

Klub pro českou heraldiku a genealogii: http://heraldica.cz/index.htm

Moravská genealogická a heraldická společnost v Brne: http://www.mghs.cz/

Rakúska heraldická a genealogická spoločnosť vo Viedni (Adler): http://www.adler-wien.at/joomla/index.php/de/

Maďarská heraldicko-genealogická spoločnosť (na stránke je zároveň zverejnený časopis Turul): http://www.mhgt1883.hu/

 

Publikované pramene, stránky na vyhľadávanie príbuzných etc:

- Matriky a aj sčítanie z roku 1869 zo Slovenska online: 

https://www.familysearch.org/search/image/index#uri=https%3A//api.familysearch.org/records/collection/1554443/waypoints

- Stránka určená na vyhľadávanie ČSR legionárov: http://www.vuapraha.cz/Pages/DatabazeVHA/DatabazeLegionaru.aspx

- Publikované pramene z Maďarského krajinského archívu: http://arcanum.hu/

- Historické názvy obcí, databáza Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra:  http://slovniky.korpus.sk/?d=obce

- Databáza pohrebísk zo Slovenska aj s fotografiami náhrobkov: http://www.pohrebiska.sk/index.jsp

- BOROVSZKY, SAMUEL. Magyarország vármegyéi és városai: http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/index.html

- Zdigitalizované stredoveké listiny šľachtických rodov zo Slovenska (na stránke je však možné vyhľadať písomnosti aj z ostatných archívov v rámci Európy): 

http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/SK-SNA/archive

- Zdigitalizované matriky židovských náboženských obcí v Českej republike 1784-1949: http://www.nacr.cz/C-fondy/zm.aspx

- Študenti zo Slovenska na univerzite v Jene, staršia publikácia online:

 http://books.google.ch/books?id=wcNLAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=%22Jena+Hungarica%22&source=bl&ots=tgGyRC9kqT&sig=Wk_5bPMY7n83KX2KrA2qdglkRN0&hl=de&sa=X&ei=g2eGUNGaCJKKhQfGwYHgBg&redir_esc=y#v=onepage&q=%22Jena%20Hungarica%22&f=false

-Matriky študentov z univerzity v Heildelbergu: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/matrikel1554/0316?sid=37eef14222e484e695fc11bc4fce2ade

- Študenti zo Slovenska na univerzite vo Wittenbergu, staršia publikácia online:

 http://books.google.ch/books?id=jiIVAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

- Genealógia rodu Bartholomeides z Gemera, publikácia z roku 1828, online:

 http://books.google.ch/books?id=qLtRAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Zdigitalizované staré mapy a atlasy: http://mapy.mzk.cz/

- Najčastejšie výrazy pre choroby v starých matrikách: http://www.genea.cz/informace/slovnicky/nejcastejsi-priciny-umrti/

- Latinsko-nemecký online slovník genealogických pojmov: http://frankfurter-hauptfriedhof.de/lex-latein_a.htm

- Stránka rodu Frivaldszky (Rajecký): http://www.frivaldszky.hu/

 

Európske panovnícke rody a významní jednotlivci:

- Stránka venovaná Britskej monarchií s podrobnými genealogickými tabuľkami: http://www.britroyals.com/royaltree.htm

- Rodový vývod princa Wiliama Windsora zo 64 generácií: http://fabpedigree.com/willa1.htm

- Stránka venovaná významným českým šľachtickým rodom aj s podrobnými genealogickými tabuľkami: http://www.historickaslechta.cz/slechticke-rodokmeny

- Predkovia pápeža Benedikta XVI. z línie jeho matky z Tirolska: http://www.katholisches.info/2012/02/27/der-stammbaum-papst-benedikts-xvi-die-tiroler-linie-wie-der-papst-zu-einer-%E2%80%9Ejudischen-abstammung-kam/

 

Iné:

- Stránku forumhistoriae spravuje Historický ústav SAV, záujemca tu nájde veľa užitočných kontaktov na archívy, knižnice, online publikácie, podujatia a konferencie doma aj v zahraničí:

 http://www.forumhistoriae.sk/

- Maďarský odborný časopis Korall (hospodárske, sociálne dejiny etc., nie genealógia!) http://www.korall.org/archivum

- Digitálna knižnica v Košiciach so zaujímavým knižničným fondom:  http://cassovia-digitalis.eu/projekt_sk