OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 18.05.2022 07:24:48 

Vitajte na stránke brindza-genealogy.wbl.sk v sekcii Monografia o trenčianskych elitách

Mestské elity sú aktuálnou témou zahraničnej historiografie približne už polstoročie. Kolískou výskumu sa stali najmä nemecky hovoriace krajiny. Na Slovensku sa mestské elity podrobnejšie skúmajú len asi jedno desaťročie, no zatiaľ iba parciálne formou niekoľkých prípadových štúdií. Systematický výskum absentoval, nakoľko by si vyžadoval náročnú heuristiku i pomerne veľké množstvo obsahom kvalitných archívnych prameňov a najmä znalosti z genealógie, archontológie, ale i heraldiky a reálií o skúmanom urbánnom celku. Všetky tieto aspekty sa podarilo skĺbiť do monografie s názvom "Trenčianska mestská elita a jej genealogické väzby v storočí stavovských povstaní", ktorú Vám predstavujem.

Informácie o monografii získate prostredníctvom emailu: genealogus@gmail.com.