OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 18.05.2022 07:24:48 

Genealogická literatúra

    

       V jednotlivých podsekciách je prehľad základnej domácej, tak novšej ako i staršej literatúry, ktorá sa vzťahuje k rodovému bádaniu, heraldike,                                                                                                              sfragistike ako i archontológií.

       Zároveň v podsekcií "Časopisy" záujemca nájde základné odborné časopisy zo Slovenska i zo zahraničia, ktoré sa venujú témam zo                                                                                                                                      slovacikálneho prostredia.