OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 18.05.2022 07:24:48 

Mgr. Peter Brindza, PhD., biografický profil:

-narodil som sa 22. novembra 1985 v Považskej Bystrici (bydlisko Lysá pod Makytou)
 
- v rokoch 2001-2005 som navštevoval Gymnázium sv. Jána Bosca v Novej Dubnici
 
- od roku 2005 som členom Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti
 
- rokoch 2005-2009 som absolvoval bakalárske štúdium archivníctva a pomocných vied historických na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ukončené štátnou skúškou s vyznamenaním
 
- v rokoch 2009 - 2010 som absolvoval magisterský stupeň štúdia archivníctva a pomocných vied historických na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
 
- v roku 2010 som získal 3. miesto v celoslovenskej súťaži "Najlepšie genealogické práce" poriadanú Slovenskou genealogicko-heraldickou spoločnosťou so sídlom v Martine za prácu " Rod Koštial z Trnova. Predmatričná genealógia 1526-1711. Pohľad do života turčianskych, trnovských zemianskych rodín."
 
- rokoch 2010 - 2014 som absolvoval interné doktorandské štúdium (PhD.) na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v študijnom odbore pomocné vedy historické, kde som v dizertácii rozpracoval tému Genealogický pohľad na trenčianske mestské elity v 17. storočí.
 
 
- v roku 2014 som participoval na projekte Súpis slovacikálnych erbových listín organizovaný Slovenskou genealogicko-heraldickou spoločnosťou v Martine
 
 
- od 15. apríla 2016 pracujem ako riaditeľ Štátneho archívu v Trenčíne
 
Odborné zameranie:  - genealógia šľachtických a meštianskych rodov v 16 - 19. storočí,
                                      - biografie vzdelancov, úradníkov a cirkevných hodnostárov, 
                                      - archontológia mestských, šľachtických a cirkevných funkcionárov
                                      - urbánne dejiny v novoveku